BETA

Termeni și condiții


1. Date despre compania care deţine site-ul şi care operează platforma de transmisie online (Online TV) www. liveevent.org

1.1. Platforma de transmisie LiveEvent este deţinută de Societatea LIVEEVENT DEVELOPMENTS S.R.L. (denumită în continuare Administrator platformă), cu sediul social în mun. Miercurea Ciuc, str. Toplita nr 16, judeţ Harghita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Harghita, sub nr. J19/153/2010, Cod Unic de Înregistrare: RO26910123, nr., email: support@liveevent.org. Platforma LiveEvent funcționează în conformitate cu prevederile prezentelor Termeni şi Condiţii, care se completează cu prevederile legale aplicabile.

1.2. Orice întrebare sau sugestie refertoare la prezentele termeni și condiții, sau în privința site-ului nostru le puteți comunica pe adresa de email support@liveevent.org.

2. Introducere

2.1. Accesarea platformei LiveEvent, prin crearea unui cont de utilizator implică acceptarea prezentelor termeni și condiții, precum și a celorlalte reguli afișate pe site. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile de mai jos, fără notificare prealabilă a utilizatorilor. Platforma Liveevent își asumă dreptul de a modifica structura site-ului și de a schimba compania de hosting fără vreo notificare în acest sens.

2.2. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest site web. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a crea un cont de utilizator..

2.3. Utilizatorul site-ului declară că a înţeles pe deplin şi este de acord cu Termenii şi Condiţiile prezentate mai jos.

3. Definiţii ale unor termeni folosiţi în Termenii şi Condiţii>

3.1. Platforma LiveEvent ( în continuare fiind denimită ca platformă): spațiu de transmisie online deținut de Administratorul platformei destinat realizării unor transmisii de evenimente sportive, culturale, științifice, etc. 3.2.Administrator platformă: societatea LIVEEVENT DEVELOPMENTS S.R.L., cu datele de mai sus, care deține toate drepturile de proprietate, drepturile de autor și de proprietate intelectuală asupra platformei și care operează transmisiile onlineprin intermediul acesteia. 3.3. Site/magazine online: www.liveevent.org 3.4. Utilizator: Orice persoană fizică, care a îndeplinit vârsta de 18ani, care creează un cont de utilizator pe platformă, cu scopul declarat de a utiliza serviciile puse la dispoziție de Administratorul Platformei. 4. Reguli generale de utilizare a Platformei 4.1. Administratorul platformei ia toate măsurile pentru ca informațiile publicate pe platformă, inclusiv descrierea diferitelor transmisii, precum și prețurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete, realizând o informare deplină a Utilizatorilor. Cu toate acestea, se pot face și greşeli. În asemenea situații, Administratorul platformei va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil.

4.2. Nu este permisă utilizarea acestei Platforme în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la platformă, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legatură cu acest site web. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor vă angajați să nu atacați acest site web prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului. Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza platforma.

4.3. Administratorul platformei nu poate garanta că platforma, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conțin erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Vă rugăm să aveți în vedere că folosiți platforma pe riscul propriu, Operatorul nefiind în niciun fel responsabil pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea acestuia sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Vă solicităm să vă asigurați că aveți instalate sisteme adecvate de apărare, menite să vă protejeze calculatorul de viruși şi/sau orice alt conținut dăunător.

4.4. Administratorul platformei va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, respectiv a datelor de autentificare, parolei şi tuturor celorlalte detalii în legătură cu contul creat pe Platformă, în conformitate cu Politica de confidențialitate. Cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile privind contul creat rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți.

4.5. Cerințele minime tehnice pentru utilizarea serviciilor aferentele platformei sunt: _____________. În cazul în care instalațiile și echipamentele Utilizatorului nu respectă acest cerințe, Administratorul platformei este exonerat de orice răspundere privind calitatea transmisiei.

5. Înregistrarea pe platformă

5.1 Pentru a putea deveni Utilizator al serviciilor oferite de Platformă, este nevoie de înregistrarea pe aceasta, care se realizează prin crearea unui cont de utilizator.

5.2. În vederea creării unui cont de utilizator, este nevoie să furnizați o adresă valabilă de email, care va constitui elementul principal de identificare al Dvs., urmând să creați și o parolă de acces aferentă adresei de email. Adresa de email va trebui confirmată prin accesarea linkului trimis de Administratorul platformei în urma înregistrării, contul devenind activ numai după acest moment.

5.3. În vederea înregistrării pe platformă, trebuie să aveți îndeplinită vârsta de ___18 ani. Prin acordarea permisiunii copilului dvs., sunteți de acord cu termenii acestui acord în numele copilului dvs. Sunteți responsabil pentru monitorizarea și supravegherea modului în care copilul Dvoastră utilizează serviciile platformei. Dacă copilul dvs. este sub vârsta menționată mai sus sau nu are permisiunea Dvoastră, contactați-ne imediat, pentru a putea dezactiva accesul.

5.4. Sunteți responsabil pentru toate activitățile care apar în contul dvs., inclusiv activitatea neautorizată. Trebuie să păstrați confidențialitatea datelor de acces aferente contului. Dacă utilizați un computer la care au acces alte persoane, trebuie să vă deconectați din cont după fiecare sesiune. Dacă observați accesul neautorizat la contul dvs., trebuie să vă schimbați parola și să ne anunțați imediat.

6. Utilizarea Platformei

6.1 Utilizatorul, după ce a consultat care sunt evenimentele pe care le poate viziona în momentul acessului pe platformă, își va putea crea un cont de utilizator și va putea alege evenimentul de care este interesat..

6.2. În cazul fiecărui eveniment, se va menționa în mod expres tariful de acces, acesta putând fi pe bază de bilet unic sau pe bază de abonament (în cazul evenimentelor succesive). Accesul efectiv la evenimentul ales va fi posibil numai după plata contravalorii transmisiei alese. Dacă nu se prevede expres altfel, toate preturile indicate în Comanda includ TVA şi alte taxe aplicabile.

6.3. Plata contravalorii biletului sau abonamentului de acces se va putea realiza prin sistemul de plăți PayPal (utilizatorul trebuind să dețină un cont de acces la aceste servicii) sau prin plată securizată prin card bancar, prin accesarea butonului de plată. Prețul transmisiei nu conține eventualele comisionae percepute de operatorii sistemului de plată ales de Utilizator.

6.4. Dacă ați ales metoda de plată " Plata cu card bancar", este necesar să completati un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra in pagina securizata a procesatorului de plati. Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro) se efectueaaza prin intermediul unui sistem de plată securizat, care asigură în primul rând ca nici o informție legată de cardul dumneavoastră să nu fie transferată sau stocată, la nici un moment, pe serverele administratorului platformei sau pe serverele procesatorului de plăți, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard. Nu este perceput nici un comision suplimentar pentru tranzactiile efectuate în acest mod. Dacă ați ales metoda de plată Paypal, veți fi transferat direct pe pagina de internet al procesatorului online de plăți Playpal. Administratorul Platformei nu va putea fi tras la răspundere în niciun mod și în nicio măsură pentru modalitatea în care Paypal sau procesatorul de plăți prin card bancar vă procesează tranzacțiile, acestea fiind entități total diferite de Administratorul platformei, care acționează în moduri diferite, iar Administratorul platformei nu poate interveni sau influența în niciun mod termenii și condițiile de funcșionare ale acestora.

6.5. După confirmarea plății, Utilizatorul va fi redirecționat la pagina de acces al transmisiei live al evenimentului ales.

6.6. Orice eroare intervenită în transmisia accesată, va putea fi semnalată Administratorului platformei prin email la adresa support@liveevent.org. Administratorul platformei va depune toate eforturile pentru soluționarea problemei în cel mai scurt timp posibil.

6.7. Administratorul platformei nu este răspunzător în nici un fel pentru orice fel de situații în care întrepruperea și / sau defecțiunea, eroarea transmisiei se datorează unei cauze în afara forței de intervenție a oricărora dintre părți, inclusiv dar fără a se limita la întreruperea conexiunii de internet, întreruperea furnizării serviciului de electricitate, orice tip de incendiu al echipamentelor, cablurilor, cauzele de scurt circuit, orice defecțiune totală și iremediabilă al oricăror părți al echipamentului tehnic, calitatea precară al conexiunii la internet a Utilizatorului, defecțiuni la serveri, atacuri cibernetice, precum și orice alte situații definite prin lege ca fiind situații de forță majoră.

6.8. În cazul în care întreruperea sau defecțiunea transmisiei la Utilizator se datorează culpei Administratorului platformei sau al celui care efectuează în mod efectiv transmisia, fără a avea vreo implicare din partea Utilizatorului, acesta din urmă va avea dreptul să solicite returnarea contravalorii accesului unic la transmisia respectivă. Returnarea sumei se va efectua pe baza unei cereri venite în acest sens din partea Utilizatorului, în contul bancar indicat de acesta, în termen de 14 zile de la constatarea temeiniciei solicitării.

7. Proprietate intelectuală

Întreg conținutul Platformei, incluzând fără a se limita la logo-uri, reprezentări grafice, simboluri comerciale, imagini statice/dinamice, text și/sau conținut multimedia, design, coduri sursă, este proprietatea exclusivă ale Administratorului platformei, cu excepția cazurilor când este menționat expres un alt proprietar.. Utilizatorului/clientului nu îi este permisă copierea, reproducerea, difuzarea, distribuirea, publicarea, transferul, modificarea, alterarea, utilizarea, crearea de legături, expunerea, includerea oricărui conținut, parte, element al Platformei în orice material al utilizatorului/clientului sau al unui terț, fără a exista un acord scris prealabil al furnizor în acest sens. Prin accesarea acestor Termeni și Condiții utilizatorul/clientul înțelege și acceptă că este interzisă în mod expres orice utilizare a Platformei și conținutul acestuia în alte scopuri decât cele permise expres conform Termenilor și Condițiilor. Tot conținutul platformei inclusiv, dar fără a se limita la transmisiunile live ale oricărui eveniment pot fi utilizate de către Utilizator exclusiv în scopuri personale. Pentru orice altă utilizare decât cea în scopuri este neesară acordul prealabil exprimat în scris al Administratorului Platformei. Astfel de cereri pot fir adresate la adresa mun. Miercurea Ciuc, str. Toplita nr 16, judeţ Harghita. Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către platformă sunt de acord să cedeze cu titlu neexclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul publicării / trimiterii acestora către Administratorul platformei, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut. Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, sunt ilegale, defaimatoare, amenințătoare, abuzive, indecente, contin mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi si libertati ale omului potrivit legislatiei in vigoare. Utilizatorii înțeleg si accepta ca in cazul încălcării in orice mod si in orice masura a oricarora din prevederile Termenilor si Conditiilor, Administratorul platformei va putea opta in mod discreționar pentru suspendarea totală sau partială a accesului Utilizatorului la contul de pe platformă. 8. Termenul contractual

8.1. Raportul juridic între Dvs. și societatea noastră începe la prima utilizare a Platformei și continuă atât timp cât utilizați aceasta sau aveți un cont de utilizator la noi, oricare dintre acestea este mai lung. Acest raport va dura până la momentul în care veți solicita ștergerea contului de acces sau din motive arătate în prezentele termene și condiții, societatea noastră va șterge contul Dvs pentru nerespectarea acestora.

8.2. În cazul încălcării prezentelor condiții Administratorul platformei poate, la alegerea sa: (a) să rezilieze imediat acest raport juridic, cu sau fără notificare scrisă în avans, ștergând de îndată contul Dvs; (b) să suspende, șterge sau limiteze accesul Dvs la la contul dvs. sau la orice conținut al acestuia; și (c) să păstrez, în măsura permisă de legea aplicabilă, toate sumele care trebuie plătite către Dvoastră.

8.3. Dacă Operatorul șterge contul Dvs. pentru încălcarea gravă a prevederilor prezentelor Termene și condiții, acesta va putea interzice pe un termene nelimitat reînregistrarea Dvoastră pe platforma LiveEvent.

9. Prevederi finale

9.1. Acești Termene și Condiții se supun prevederilor legii române. În caz de dispute, acestea vor fi soluționate de instanța de judecată competentă de la sediul Administratorului Platformei, utilizatorul/clientul exprimându-și acordul în ceea ce privește această alegere de competență.

9.2. Prezentele Termene și condiții se completează cu regulamentul privind prelucrarea datelor personale, cu regulamentul privind cookie-urile.

9.3. Dacă nu acceptați condițiile prezentelor termene și condiții, Vă rugăm să părăsiți Platforma.

9.4. Administratorul platformei are dreptul de a modifica oricând prezentele Termeni și condiții, fără nicio altă notificare prealabilă.